1 – YARIŞMA ADI

“AİLE VE BABA” KONULU FOTOĞRAF YARIŞMASI

2 – KONU VE AMAÇ

Yarışmanın konusu “Aile ve Baba” teması olarak belirlenmiştir.

“Aile ve Baba” konulu yarışma ile amatör veya profesyonel fotoğrafçıların; kendi objektifinden aile içerisindeki baba figürünü görünür kılarak aile ve toplum için baba rolünün önemini hatırlatmak amaçlanmaktadır.

3 – YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma Başlangıç Tarihi: 25 Haziran 2021

Son Katılım Tarihi: 15 Eylül 2021

Değerlendirme Topalntısı: 24 Eylül 2021

Ödül töreni daha sonra açıklanacaktır.

4 – KATILIM ŞARTLARI

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmaya; Seçici Kurul, KADEM Gaziantep Temsilcisi ve birinci derecede akrabaları dışında konuya ilgi duyan, başvurunu son günü itibariyle 18 yaşını doldurmuş olan, tüm amatör veya profesyonel fotoğrafçılar katılabilir.
 • Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece, başarı, mansiyon ve özel ödül) almış fotoğraf (sergileme hariç) ile bu fotoğrafların deklanşör ve kadraj farklılığı içerenleri yarışmaya katılamaz. Yarışmaya katılacak fotoğrafın yarışma organizasyonu dışında sosyal medya (Facebook, twitter, instagram vb.) hesaplarında paylaşılmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.
 • Ödül (derce ve mansiyon) ve sergileme alan fotoğrafın; yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan diğer bir yarışmada ödül alındığının tespit edilmesi halinde; katılımcı hakkında kural ihlal işlemi uygulanır.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
 • Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafın tümüyle kendisine ait olduğu ve tüm izinlerinin alındığı kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
 • Kural ihlali tespit edilen katılımcılardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Kural ihlali nedeniyle iptal edilen ödül ve/veya sergilemenin yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü geri vermesi gerekir. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
 • Ödül, sergileme ve/veya derecenin iptal edilmesi halinde; iptal durumu kadem.org.tr, Gaziantep KADEM Temsilciliği instagram.com/kademgaziantep ve twitter.com/kademgaziantep sayfalarında düzeltme yapılmak suretiyle duyurulacaktır.
 • Katılımcı, fotoğraflarında her türlü çekim tekniğini kullanmakta ve özgün anlatımında serbesttir.
 • Yarışma “Dijital Renkli” dalda düzenlenmektedir. Siyah-Beyaz ve Sepia gibi Monokrom (tek renk) fotoğraflarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • HDR (High Dynamic Range) ve insanlı veya drone vb. insansız hava araçlarıyla çekilmiş fotoğraflar da yarışmaya kabul edilir.
 • Yarışma dijital ortamdadır. Baskı fotoğraf kabul edilmeyecektir.
 • Her katılımcı yarışmaya en fazla 4( dört) adet sayısal(dijital) renkli eserle katılabilir.
 • Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotografik müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
 • Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraf (kolaj), yarışmaya kabul edilemez.
 • Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
 • Düzenleme Kurulu, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 • Ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar sergi amaçlı olarak derneğimiz tarafından basılı hala getirilecektir. Sergilemelerde bütünlük oluşturmak için dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından gerekli görülen büyüklükte laboratuar baskıları alınabilecek veya fotoğraflar yarışmaya gönderildiklerinde kadrajda sergilenebileceklerdir.

Düzenleme Kurulu, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan 5 (beş) gün içinde teslim edilmesini isteyebilir.

 • Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, soruların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları son katılım tarihinden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek koşuluyla yetkilidir.
 • Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda seçici kurul ve düzenleyici kurum kararları esastır.
 • Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

5- ESERLERİN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ

 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi, kademsanat.com adresinden fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
 • Katılımcılar, şartname sayfasındaki yönergeye uygun biçimde formu eksiksiz doldurarak fotoğraflarla birlikte yükleyecektir.
 • Fotoğraflar kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde katılımcıya ait isim, logo, tarih vb. işaretler bulunmayacaktır.
 • Fotoğraf dosyalarınızı; boyutlandırma, sıralama, isimlendirme işlenmelerini yaparak hazırda bulundurunuz ve katılım formu ile birlikte tek seferde yükleyiniz.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 MB’ den az olmamalı, 4 MB’ yi de geçmemelidir.
 • Olası sorunların çözümüne yönelik olarak gaziantep@kademsanat.com adresinden iletişime geçilebilir. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katıldığı anlamına gelmez.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için KADEM Kadın ve Demokrasi Derneği sorumlu olmayacaktır.
 • Herhangi bir nedenden dolayı, son katılım tarihi uzatılmış ise uzatılan bu zaman içinde çekilmiş fotoğraflar da yarışmamıza katılabilir.
 • Fotoğrafınızın ne anlatmak istediğini 2-3 cümle ile ifade edip, fotoğrafın nerede çekildiğini ekleyin.

6 – TELİF (KULLANIM) HAKLARI

 • Katılımcı, ödül 8derece, mansiyon) alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alma uygulanmış olan fotoğraflarının Kadın ve Demokrasi Derneği’ne (KADEM), yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül (derece, mansiyon) alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alam uygulanmış olan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Kadın ve Demokrasi Derneği’ne (KADEM) izin/muvafakat name verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izin kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakat name için herhangi bir telif hakkın veya maddi, manevi talepte bulunmayacağı gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve eser sahibinin olacaktır. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), bu eserleri kurum basılı ve görsel yayınlarında, web sitesinde duyuru ve tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismini belirterek kullanılabilecektir. (Fotoğraflar ile kolaj grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır).
 • Eserin 3. Kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması sebebiyle Kadın ve Demokrasi Derneği’nin (KADEM) hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul etmektedir.
 • Ödül alan fotoğraf Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) kadem.org.tr ve www.kademsanat.com web sayfasında ve sosyal medya (Facebook, twitter, instagram) hesaplarında yayınlanacak; ayrıca kurumumuza ayrılan sayfalarda da yer alabilecektir.
 • – Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) uygun gördüğü, ödül almayan ve sergilenmek üzere seçilmeyen fotoğrafları, arşivlerinde yararlanmak üzere tutabilir. Kullanacağı fotoğrafların ticari telif hakları fotoğrafçıda kalmak üzere, sanatçısının ismini belirterek faaliyetlerinde kullanabilir. Sanatçılar bu yarışmaya eser göndermekle, bu maddeyi kabul etmiş sayılırlar.
 • Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), ödül almaya ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar ile satın alma uygulanan fotoğrafların baskıya uygun büyük boy dosyalarını katılımcılardan isteyebilir.
 • Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Dernek tarafından ödül töreninden sonra gönderilecektir. Ödül törenine katılım esastır. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulu’nun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç bildirim tarihinden itibaren 1(bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğraflarının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

7 – SEÇİCİ KURUL

 • Doç. Dr. B. Oğuz AYDIN (GAÜN)
 • Fatma ŞAHİN Gaziantep (Büyükşehir Belediye Başkanı)
 • Dr. M. Emre KÖKSALAN (GAÜN)
 • Sabiha DOĞAN (KADEM Gaziantep İl Temsilcisi)
 • Sinan GÜL ( Başfotomuhabiri / Yayıncı)
 • Şebnem ÇOŞKUN (Anadolu Ajansı Fotomuhabiri)

8 – ÖDÜLLER

Birincilik Ödülü: 8.000 TL

İkincilik Ödülü: 6.000 TL

Üçüncülük Ödülü: 4.000TL

Jüri Özel ödülü ( 10 Adet) : 500 TL

Sergileme ve Kullanım Bedeli: 100 TL

9 – YARIŞMA SEKRETERYASI

Elif Şan
Beyazlar Mah. Şehitler Bulvarı. No:105 Şahinbey/Gaziantep
Tlf : 0531 546 54 05

10 – DİĞER HÜKÜMLER

 • Uyuşmazlıkların çözümünde, KADEM Gaziantep Temsilciliği çevrimiçi (online) ve fiziki ortamda temin ettiği bilgi, veri ve kayıtlar kesin ve münhasır delil niteliğinde olup; Gaziantep Mahkeme ve İcra Dairesi yetkilidir.
 • Katılımcılar bu şartnameyi görüp, okuduğunu, içerini anladığını ve hükümleri kabul edip onayladığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 • Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) uygun gördüğü, ödül almayan ve sergilemeye seçilmeyen fotoğraflardan, arşivlerinde yararlanmak üzere, kullanım ücreti olarak 100(yüz) TL bedelle istediği fotoğrafları seçebilir. Bu şekildekullanacağı fotoğrafların ticari telif hakları, fotoğrafçıda kalmak üzere, sanatçısının ismini belirterek faaliyetlerinde kullanabilir. Sanatçılar bu yarışmaya eser göndermekle, bu maddeyi kabul etmiş sayılırlar.

11- YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUMLARIN BİLGİLERİ

KADEM GAZİANTEP TEMSİLCİLİĞİ

Adres: Beyazlar Mah. 15 Temmuz Şehitler Bulv. Necip Fazıl Kısakürek Eğitim Akademisi/Kat:2
Telefon: 531 546 54 05

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Adres: İncili Pınar, 36017. Sk. 27090 Şehitkamil/Gaziantep
Telefon: (0342) 211 12 00

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

Adres: Osmangazi, Üniversite Blv. 27410
Şehitkamil/GaziantepTelefon: (342) 360 12 01

AİLE VE BABA FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİNİ İNDİRİN